Voor gevorderden! Voor gevorderden!

You are currently browsing the archives

Niet geplaatst commentaar op nrc.nl/youp

January 31st, 2011 / 13:47

Reaguren voor gevorderden:

Jesus wat is dat Joepie een enorme drol full of shit!

Er komt echt niets zinnigs uit die gore stinkende schreeuwerige mond van hem.

Hij staat nergens voor en bovendien is hij nog enorm dom ook.

Verder kun je zeggen wat je wilt maar het is gewoon een lelijke vent en zijn brilletje helpt ook al niet.

Inhoudsloos gewauwel en waarom, omdat hij er geen vat meer op heeft, net zoals vrindje freekje die er ook geen vat meer op heeft. Op mensen die hun reeds vele jaren geleden voorbij zijn gegaan en hun letterlijk en figuurlijk links hebben laten liggen. De nietsnutten, de nietszeggende holle lege grappenmakers.

het zijn de laatste restjes van de PvdA die hopelijk gauw tot het verleden behoren.

Scheer je weg vlerkje Joep!

Finding untagged posts in WordPress

January 24th, 2011 / 20:09

I’ve been looking for a decent way to get a list of all posts in wordpress that have no tags yet. I couldn’t find a plugin and on forums the recommended way seemed to be to do a wp_query and loop over the results.
I figured that this was not a very efficient way to do this, especially not when a lot of posts were involved. Eventually I rolled the following sql to do the trick.

SELECT * FROM wp_posts p LEFT JOIN wp_users u ON (p.post_author = u.ID) WHERE p.post_status = 'publish' AND p.post_type='post' AND p.ID NOT IN (SELECT object_id FROM wp_term_relationships tr LEFT JOIN wp_term_taxonomy tt ON (tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id) WHERE taxonomy='post_tag')

If you have a large site with many authors, this will help you to build a naming and shaming list:

SELECT display_name, COUNT(display_name) as aantal FROM wp_posts p LEFT JOIN wp_users u ON (p.post_author = u.ID) WHERE p.post_status = 'publish' AND p.post_type='post' AND p.ID NOT IN (SELECT object_id FROM wp_term_relationships tr LEFT JOIN wp_term_taxonomy tt ON (tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id) WHERE taxonomy='post_tag') GROUP BY display_name ORDER BY aantal DESC

Enjoy!